#197072
peter holm larsen

Kære Kresten,

Hvorfor skulle det være et falsum spørger du! – fordi jeg mener det er forkert, at der blev skrevet at pengesintitutter er forpligtet til at oprette en nemkonto.

Kan være det er mig der tager fejl – det indrømmer jeg gerne – men tror det ikke.

Du henviser så flot til Bekendtgørelse for nem-konto – og så i samme åndedrag indrømmer du ikke har læst loven. Så er det jo også nemt at deltage i debatten 🙂

Hvis du læser §§ 35-36 i loven ser du følgende:

§ 35. Hvis en borger eller en virksomhed ikke i forbindelse med en udbetaling fra en offentlig myndighed har anvist en Nemkonto eller fået oprettet en specifik konto, skal den offentlige myndighed sikre, at borgeren eller virksomheden får anvist sit tilgodehavende på anden måde.

Stk. 2. Risikoen for forsinket betaling som følge af en tilsidesættelse af anvisningspligten bæres af borgeren eller virksomheden.

§ 36. Betaling på anden måde kan fx ske ved, at den udbetalende myndighed automatisk gennem Nemkontosystemet sikrer, at det betalingsafviklende pengeinstitut udsteder og fremsender en check til beløbsmodtageren. Betaling anses da for at have frigørende virkning for den udbetalende myndighed.

Stk. 2. Den udbetalende myndighed kan alternativt vælge selv at foretage udbetalingen, efter at have modtaget information fra Nemkontosystemet om, at betaling ikke kan gennemføres på grund af manglende kontooplysning.

Jeg har forsat ikke set et sted i lovgivnignen der dokumentere pengeinstituttet pligt – vil jeg bare igen fremhæve.

Som hver gang tidligere jeg har påstået et indlæg har været et falsum, er det hver gang blevet betvivlet – og hver gang er der nogle der har henvist til lovgivning el. lignende som ikke har omhandlet forholdet.

Kunne de debatører der ved noget om nem-konto ikke komme på banen og komme med en henvisning til konkret lovgivning – alt andet er jo 100 % værdiløst – og kun spild af andres tid.

Jeg kunne også sende link til Retsinformation – og sige “Det står deri – og hvis ikke – så står det et andet sted” 🙂

Men indtil set modsatte er dokumenteret – holder jeg fast “DET ER ET FALSUM”