Forside Fora Bolig og realkredit Omvendt delvist forældrekøb Omvendt delvist forældrekøb

#196908
peter holm larsen

Ja, jeg bliver heldigvis også af og til klogere af at læse debatten.

Men har man udlejning, er der som jeg ser det meget lavt incitament til ikke at lade renteudgifterne ved købet indgå som fradrag i den personlige indkomst – men mindre man kun betaler “budskat” da.

Det er korrekt at SKAT har nægtet fredrag for underskudviksomheder i visse tilfælde, hvor erhvervsvirksomheden har karakter af hobbylignende virksomhed, f.x det typiske opdræt af heste, hvor denne virksomhed i visse tilfælde kan have karakter af at der dækkes private udgifter som virksomhed.

Men har intet sted læst eller hørt at statsskatteloven §4-6 skulle kunne anvendes udvidende til at nægte fradrag for underskud i virksomheder som drives på forretnignsmæssige vilkår.

Virksomhedens underskud vil ivørigt være pricist det samme om du indeholder renter i den personlige indkomst eller i kapitalindkomst bare lige for at slå det fast. I så fald skulle SKAT jo også nægte fradrag for renter som kapitalindkomst – og det tror jeg spimpelt hen beror på et rent falsum. Men vil gerne overbevises om det modsatte.

Mht til at det kun dur for forældre til børn som er på SU er som jeg der det også korrekt. Unge på SU er omfattet at helt de identiske regler som alle øvrige borgere og har naturligvis fradrag for renteudgifter i deres renteudgifter ligesom alle andre.

At der skal laves en husleje aftale gælder helt angtet om det drives i virksomhed eller ej, ligesom der skal betales husleje naturligvis – ellers er det gave. Udlejer vil øvrigt blive beskattet af en lejeindtægt som om man ikke opkræver nogle – og specielt hvis det er mellem familiemedlemmer.

Med henssyn til at beregne ens skat selv – så lister jo jo fint formlen op – og den kan man også bare selv læse ved at vende ens “årsopgørelse om” og se på side 2-3. Men det er jo netop ikke det at man kan beregne skatten der er noget at prale over – for det er ganske simpelt – og at tro man kan finde fejl i SKATs beregning der er næsten det rene vanvid. Det er er hele humlen i at beregne sin skat selv, er derimod at afgøre hvilke beløb og poster der henhøre under hvert punkt i selvangivelsen.

Jeg har rådgivet mange – og har aldrig fundet én eneste fejl i beregningen – men har fundet masser af fejl i hvilke poster dem jeg har rådgivet har henført til hvilke poster. Det er det som skatterådgivning efter min mening vedrører.

Og endeligt – lige gyldigt hvad så skal der laves regnskab for din udlejning om du trækker renter fra eller ej – så mere administrativt er det at udleje – så det punkt er jeg tilgengæld enig i – det aller letteste er intet at gøre og lade dine forældre forsætte med at eje alt.