#196842
Michael

Reglerne for befordringsfradrag er lavet så enkle som muligt for ikke at komme ud i et bureaukratisk helvede. Derfor sidestilles samkørende med selvkørende og man kan nok med rimelighed antage, at langt de fleste samkørende har en omkostning ved det – fx. ved at man betale ejeren af bilen noget for at køre med. Anderledes er det naturligvis hvis man er samkørende med manden eller konen hvorved der reelt ingen meromkostning er, men som sagt kan man ikke gå ned i små detaljer og kræve dokumentation for hvordan man præcist transporterer sig og herved give forskellige fradrag for reelt er det alligevel umuligt at kontrollere.

Derudover er befordringsfradraget et positivt element generelt der øger arbejdskraftens mobilitet og det er noget samfundet som helhed har gavn af.

JET45: Man er ikke berettiget til fradrag for hjemmearbejdsdage.