#196836
Ole Laursen

Jeg vil nok anbefale at du overvejer Nordnet-tilgangen og køber investeringsforeningsbeviser – du kan se statistik for investeringsforeningerne på ifr.dk.

Jeg prøvede linket til forsikringogpension.dk. Ifølge den statistik jeg fik ud, ville man faktisk have fået en del højere afkast af bare at putte alle pengene i en investeringsforening med danske stats- og realkreditsobligationer end alle de markedsrenteprodukter jeg tjekkede (Danica Pension, PFA Pension, Skandia, Bankpension). Og det med flere gange lavere risiko. Hvis vi skal op i samme risikoklasse med f.eks. lavt ratede obligationer, kunne man få det dobbelte afkast.

Hvis du vælger Nordnet-tilgangen, så skal du påregne en dags tid eller to i starten til at udvælge investeringsforeninger og lige at finde ud af hvordan man handler på børsen, og så måske en time om året til at handle for.