#196750
Michael

Martin20

Lad være med at kautionere for din søn! Hvis hans økonomi ikke er til et boligkøb så må han vente til den er. Hans økonomi bliver ikke bedre af at du kautionerer. Til gengæld risikerer du/I et smadret familieforhold hvis han en dag ikke er i stand til at betale.

Hold familieliv og økonomi skarpt adskilt. Der er alt for mange eksempler på ødelagte familier pga. penge.