#196586
thsv

Cronni, dine tal passer bare ikke!
9,95% i rente gover en ydelse på 3.224 kr om måneden i 3 år, mens et banklån til 15% med samme løbetid koster 3.467 kr, eller ca. samme ydelse ved en løbetid på 39 måneder. Og nettoydelsen efter rentefradrag er jo lavere dev banklånet over 39 måneder, ligesom der spares oprettelsesomk. til det nye lån.
Hvis låneomk. er på 5.000 kr ved omlægningen til GE er der ikke tjent en krone ved omlægningen, når man tager højde for værdien af rentefradraget.