Forside Fora Privatøkonomi Kautionere, personlig konkurs eller afdrage? Kautionere, personlig konkurs eller afdrage?

#195762
Anonym

Dit/jeres problem er, at banken (i overenstemmelse med de faktiske omstændigheder) vurderer, at de har større sikkerhed ved at I begge hæfter for gælden, fremfor at i hæfter hver for sig.

Når indkomstfordelingen er meget skæv vil banken altid være totaltafvisende i forhold til at dele gælden.

Så uanset hvordan du vender og drejer det, så hænger du på ex-kærestens gæld!

Hvis hun er, som du siger, så skal du aldrig underskrive kautionen, da der sandsynligvis ikke vil gå ret længe før hun misligholder sin gæld medførende at banken søger sig fyldestgjort hos dig. Dvs at du overtager hele hendes gæld og står tilbage med et regresskrav mod din ex-kæreste.

Derfor bør du måske overveje at agere mere proaktivt, ved at gøre følgende: Du overtager hele gælden på 400.000 kr. og får jeres advokat til at udarbejde et gældsbrev, ifølge hvilket din kæreste skylder dig 200.000 kr. som forrentes med X% i rente p.a. og har en årlig ydelse på xxxx kr. Konstruktioenn kan om fornødent laves således, at din ex kautionerer for dit banklån.
Hvis hun misligholder gælden kan du trække hende i fogedretten igen og igen.

Løsningen med at du overtager hele gælden er dog også problematisk, hvis hun misligholder og ikke ejer noget at betydning, der kan gøres til genstand for udpantning.

Så når alt kommer til alt så er det meste optimale måske i virkeligheden, at I enes om, at gælden ikke skal deles, og at i måned for måned betaler 50% af ydelsen på lånet ind til det er udamortiseret.