#195182
Anonym

De er grundige i Spar Nord Bank, og det er vel sådan set en god ide at se sine kunder godt an i disse tider.

Der er to ting jeg vil mene ligger lidt ud over hvad de med rimelighed kan kræve.

1. Du kan sige, at du ikke ønsker at tegne pension hos Spar Nord Bank og at det derfor ikke har nogen relevans at de ser pensionsoplysningerne.

2. Med årsopgørelserne fra skat har de overblik over din samlede gæld og formue pr årsskifte. Derfor kan du afvise at de ud over det skal se dine personlige skatteoplysninger. Når du vedlægger din årsopgørelse fra Danske Bank og Realkredit Danmark, så kan de jo selv regne ud at en eventuel forskel mellem din samlede gæld og den gæld du har i penge- og realkreditinstituttet må være træk på kontokort eller hurtiglån. Herudfra må de selv vurdere om de vil have dig som kunde eller ej.

Jeg skiftede bank i december 2012 og afviste at min bank kunne se de personlige skatteoplysninger. Det accepterede de.

Hvis differencen er stor – dvs. du har meget gæld ud over pengeinstituttet – så vil de formentlig insistere på at du viser de personlige skatteoplysninger. Der er en verden til forskel på om gælden består af 150.000 kr. SU-gæld eller 150.000 quicklån hos Handelsfinans.