#194902
Anonym

Selvfølgelig overholder Jyske Bank alle fastrenteaftaler og belært at tidligere overtagelser. For så vidt angår øvrige konti uden bindingsperiode kører tingene nok uændet videre 6 måneder før I får tilbudt Jyske Banks egne produkter og priser på indlån, værdipapirhandel osv.

Jyske Bank er – efter min opfattelse – en god og solid bank. Sparlolland kunderne kan grundlæggende være glade for at det er den bank, der har overtaget. Men skulle man kunne få bedre priser i en anden bank på indlånet, så kan det selvfølgelig være en god ide at lave et aftaleindskud der.