#114568
Nultopskat

Som GODE RÅD skriver, gæld er ikke fradragsberettet, renter af gæld er derimod fradragsberettede.
Det omvendte gælder også, din evt. formue er ikke skattepligtig, men afkastet er skattepligtig.

Derfor er det alligevel en god ide at afdrage din gæld, af 2 grunde

1. Den rente banken tager for gæld er højere en renten for indskud
2. Selvom renten er fradragsberettet er det kun med 33 %, dvs de sidste 67 % skal du stadig betale.