#194522
peter holm larsen

Kære SirReal,

Du er det jo svært at rådgive – når man ikke ved hvad målet er og din risiko profil. Hvis du på 5 år kan spare ca. 8.000 kr. måned ved ikke at afdrage på et 30 årigt lån, må det være et meget betydeligt lån på ca. 6-7 mio. kr. hvis afdragene på 5 år skal give 600-700 kr. på 5 år.

Så tror der er noget glat med din beregning.

Men lige fedt med det reelt – for spørgsmålet er om skal afdrage nu eller spare pengene op, og så betale mere tilbage om 5 år. Hvis det mål er om 5 år at skifte til at fastforrente lån er spørgsmålet reelt – under forudsætning af at renten er uændret om 5 år – om du kan få en højere rente af din opsparing end du kan kan låne til på et F5 lån. Det er min klare vurdering at du ikke over en 5 årlig periode kan indsætte penge i banken der vil overtige den rente du betaler på et F5 lån.

Mikkelsen skriver godt nok at man kan opnå en F3 lån uden afdrag med en rente på 1,73 % inklusive bidrag. Her er der næppe tale om en 80% belåning, idet renten ellers ikke ville være så lav.

Lige nu er renten på F3 uden afdrag idet bidraget alene ved 80% belåning udgør 1,06% pt. og det giver dd en rente på omkring 1,8% – om så skal sammenlignes med en bankrente på 2,50% og ikke som der skrives 3,75 % – det er efter min vurdering helt umulig at opnår 3,75 % i rente – så i dit tilfælde kan du ikke bruge Mikkelsens eksempel – da du nok har en 80% belåning og det har Mikkelsen med al sandsynlighed ikke – eller også har han ikke en rente på 3,75 % er min bedste vurdering.

Men binder du pengende i 5 år er renten 2,65 i FIH men der stiger renten på realkreditlånet også til ca. 2 %. Ved første øjekast en god forretning med en gevinst på 0,65 % om året – men det gælder kun år 1. For efter år 2, 3, 4 kan du kun binde pengende i hhv. 4, 3, 2 og 1 år – og der er renten ikke længere 2,65%. Så af veksle afdrag til indlån her jf. mine beregninger ingen positiv formueforøgelse til følge – så renten på F5 lånet vil overstige de renter du kan få ved at sætte pengene i banken. Så forsæt du afdrag, hvis du ikke har andet at bruge pengene til – og blot at sætte det i banken går dig kun fattigere.