#114562
Nultopskat

Det danske skattesystem bygger (med visse undtagelser) på at du beskattes af indtægter, og kan fradrage visse udgifter.
Afdrag på gæld er ikke en udgift, og altså ikke fradragsberettiget.
Afdrag på gæld kan nærmest sammenlignes med at flytte penge fra en konto til en anden, her bliver du jo heller ikke beskattet af det beløb du overfører, men kun af renten.
Altså er den skattemæssige konsekvens meget beskeden, hvorimod din likviditet påvirkes meget betydeligt.