#194038
peter holm larsen

Tror ikke du for nogen fordel ud af at omlægge dit F1 lån til et prioritetslån. Da renten er reelt det samme – og det kun giver omkostninger at lægge om.

Men kommer jo an på hvad du har af forventninger til din fremtid og om du står og skal bruge de 300.000 kr. inden for en årrække. Så der er mange forhold der bør tages med – som er for vidt at gøre rede for her.

Men F1 lånet alene giver ingen mening isoleret set at omlægge – da f.x. FIH bank giver en rente der overstiger den rente du betaler på lånet.

Et alternativ kunne være at lægge noget af dit fastforrentede lån om hvis det er det du har mod på – f.x. indfri de 300.000 kr. af det.

Men du har 2 lån – et fastforrentet og et variabelt forrentet – mit første spørgsmål er hvad er baggrunden herfor og hvorfor – er det blot tilfældigt.

Men har du mod på et rent F1 eller rent variabelt lån så kan det måske godt være et overveje at lægge 4% lånet om enten til et F1 lån eller til et prioritetslån.

Men igen – hvad forventer du at spare op i fremtiden.