#194014
peter holm larsen

Har været i kontakt med ministeriet efter de havde bragt oplysningerne til brug for den ovennævnte artikkel – og der er inget belæg for at alle nævnte familier vil få problemer.

Beregningen er alene lavet ud fra den samlede realkreidtgæld i forhold til ejendommens værdi. Men der siges intet om familiernes øvrige aktiver og eksempelvis likvider.

Vi hører selv med i gruppen af familier der har belånt vores ejendom til ca. 85% med udløb i såvel 2015 og 2016 – og skulle således være en familie i risiko. Men vi har samlede bankindeståender som overstiger vores samlede realkreidtlån – og det reelle billede – at således at vi hvis realkreidtinstituttet ikke vil forlænge f.x 50% af ovres lån for blot at tage et eksempel blot vil hæve beløbet i banken. Ved mange er i samme situation – så tallende kan ikke bruger til noget reelt forid datagrundelaget er alt for ensidigt og mangelfuldt til analysen.