#194002
test

eller google

En lønmodtagers og en selvstændig erhvervsdrivendes ret til dagpenge fra arbejdsgiveren eller kommunen bortfalder, hvis den sygemeldte på trods af lægens opfordring nægter at blive indlagt på sygehus eller at modtage nødvendig lægebehandling. Dagpengeretten bortfalder endvidere, hvis den sygemeldte mod lægens og kommunens opfordring undlader at deltage i genoptræning for at generhverve arbejdsevnen eller fysioterapi. Tilsvarende gælder, hvis den sygemeldte modsætter sig en operation, der har væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden, og som ikke er forbundet med en risiko for liv eller førlighed.

faktsik kan det at forlade sygehuset vel takseres som at man har nægtet at modtage behandling

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=39676&reprid=0&filid=17&iarkiv=1