#193828
Bertelsen

Alderspension er som alle andre pensioner dækket fuldt af indskydergarantien.