#193820
nielsens

Ved nogen, hvad man ca. kan få i rente på den nye alderspension – omtrent som på kapitalpensionen vel? Og så et spørgsmål fra ham, der foretrækker seler og livrem: er hele beløbet statsgaranteret som for andre pensonsopsparinger?