#193544
test

Gå i din bank og få hjælpe til at lave et budget. Hvis du har været ansat samme sted 8år kan du se din årsindtægt på dine årsopgørelse fra skat