#114466
fk2001

Grænsen for topskat ligger på 327.200 (år 2007) men det er den personlige indkomst, dvs. efter man har fratrukket ATP, Arbejdsmarkedsbidrag og visse pensionopsparinger,

Arbejdsmarkedsbidraget er jo obligatorisk og på 8%. Dvs. beløbsgrænsen mindst bliver på 355.652, svarende til en månedsløn på 29.637.

Negativ kapitalindkomst kan ikke fratrækkes lønindkomsten men kun positiv kapitalindkomst, mht. til beregning af topskat.