#193438
Anonym

Hvis lønnen er så stort et problem for Danmarks konkurrenceevne, så sænk lønnen, men gør det uden at få efterlønsmodtagere, pensionister og polakker til at stå i kø foran arbejdsformidlingerne som en sultens slavehær, parat til at slå de svageste ihjel for selv at få en humpel brød.

Problemet med manglende arbejdskraft vil jo aldrig blive aktuelt i Danmark, næsten uanset overførselsindkomster og lønniveau. Der er 2 mand for hvert job. Måske vi bør indføre tvungen arbejdsuge på maksimalt 25 timer.