#193426
Michael

Pengeudlån forældes efter 10 år, men eftersom du betaler af på gælden så er forældelsesfristen slet ikke aktuel. Hvis dette var tilfældet ville der nok ikke være noget der hed 20 og 30-årige realkreditlån og lån med løbetider over 10 år i det hele taget.

Derudover gælder der særlige regler når fordringer har været behandlet i fogedretten hvor forældelsesfristen ofte helt sættes ud af kraft.

Gæld forsvinder ALDRIG af sig selv…