Forside Fora Privatøkonomi Banken har glemt min budgetkonto!? Banken har glemt min budgetkonto!?

#193408
Anonym

General Prier:
“Det skal kunne betale sig at gå på arbejde!”

Hvorfor egentlig det. Der er alt for mange som vil have arbejde i forhold til antallet af arbejdspladser. Som arbejdsløs stilles man overfor kravet om at finde arbejde, uanset muligheden for at få det.

Virksomheder får flere hundrede henvendelser på hver jobannonce. Kommune og stat spilder ressourcer på at forlange arbejdsløse altid er parat til det arbejdsmarked som svigter dem hver gang. Det gøres ved at sende arbejdsløse på idiotaktiveringskurser og pottetræningskurser. Det er et sygt system som gør grin med folk.

I stedet bliver vi nødt til at acceptere at vi aldrig får brug for den overflødige arbejdskraft. Giv den kasserede halvdel et acceptabelt rådighedsbeløb uden forbehold. Det er en slags borgerløn, det har vi allerede, vi kalder det bare noget andet og pakker det ind i bureaukrati og uretfærdigheder.