#193384
Christian (1)

Du sætter fingeren på de to punkter, som er årsagen til mit spørgsmål:

1)
Er værdien ansat korrekt? Vi har reelt moderniseret mere end antaget ved forhåndslånetilsagn, og afledt deraf, kunne vi reelt have optaget mere i fast- og lavt forrentet kreditforeningslån og have mindre i højt- og variabeltforrentet banklån?

2)
For at få svar på 1 ville adgang til vurderingsrapporten forhåbentlig have hjulpet os, idet den jo skal indeholde netop en konkret værdiansættelse baseret på vurderingen.

Bankens og kreditforeningens manglende vilje til at dele deres viden med os, en viden som vi jo betaler for, at de producerer i form af låneomkostninger, illustrerer for mig klart, hvorfor “New normal, New standards” kampagnen blev en fiasko for Danske Bank og ville have været det for både vor bank og sikkert de fleste andre banker: pengeinstitutterne har reelt ikke forstået, at der ganske rigtigt er “New normals” ude i virkeligheden, for eksempel med hensyn til gennemsigtighed og kundefokus, og derfor har de heller ikke sat reelle “New standard”.

Christian