#193354
peter holm larsen

Man kan ikke helt afvise der ikke er noget at gøre – kommer an på formuen og hvor meget du ønsker at bruge.

Jeg ville kontakte dit forvaltningsinstitut og forhøre om de kan hjælpe dig med at ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til et mindre forbrug inden du bliver 21 år.

Selv om formuen er bundet kan der godt fra styrelsen løsnes på båndet under særlige årsager – og kan ikke afvise, at dit køb af en computer til ca. 10.000 kr. kan være rimeligt. Ofte er rentenydelser mere enkel at få brugsret til – og den kan du sikkert hæve.

Eksempelvis hvis du have arbet 5 mio. kr. som var båndlagte til 21 år – ville du årligt stå og mangle penge til betaling af skat af renter – der gives der mig bekendt altid lov til træk af skat fra den bundne formue – så det er ikke 100% umuligt.