#193112
Anonym

Det du plæderer for er jo basalt set rendyrket marxistisk tænkning, og her vil jeg da opfordre dig til at se mod U.S.S.R. Hvordan var det lige det gik her med statens drift af virksomheder?

Og herhjemme kan du jo bare kigge mod SAS. Synes du staten har været god til at drive den virksomhed?

Du kan også se til DSB og IC4 skandalen samt eventyret i Sverige. Har dette offentlige ejerskab været i de danske skatteyderes interesse?

Og hvis du vil vide noget om det offentliges evne til at styre større projekter – hvad så med at kigge mod Socialstyrelsens IT-projekt Amanda eller Politiets IT-system.

Staten skal ikke nationalisere Danske Bank, hvilket heller ikke ville give nogen mening i og med virksomheden ikke har givet underskud et eneste år de sidst 20 år og tilmed har øget egenkapitalen med 50% for at tilpasse sig de nye kapitaldækningskrav. Staten skal føre ekstra hård kontrol med SIFI-institutter og de skal stille større krav til kapital, drift og regnskabsaflæggelse af SIFI-instituttter. Men staten skal ikke drive bankvirksomhed, for det er der ved gud alt for mange eksempler på, at staten ikke dur til.