#193108
Anonym

GP Citat:

Jeg må bare igen understrege, at det er ukonstruktivt at blive ved med at svæve i den vildfarelse, at man kan nationalisere et udlån på 3,5 billioner kroner uden at det har dramtiske konsekvenser for danmarks AAA-rating og dermed statsobligationsrenten og realkreditrenten.

Hvis man nu hypotetisk set nedskrev egenkapitalen + hybridkapitalen + den ansvarlige lånekapital til 0 kr (og det stopper jo juridisk set ikke her – man ville fortsætte med SDO-obligationerne) så ville dette fryse hele interbankmarkedet til.

——————————————————————

Well modsat dig mener jeg bestemt at det er både konstruktivt og højest relevant og se på hvordan man nationaliserer SIFI banker!
Skiller dem ad og får solgt fra og får det gjort på en måde således at afviklingen er kontrolleret.

Set i bakspejlet har økonomerne , vismænd , nationalbanken , osv.
virkelig sovet i timen og aldrig har “Kejserens nye klæder” været en større og aktuel real politisk sandhed end i dag.
Landet bedst betalte og anerkendte professionelle så aldrig
“Kejserens bare røv”
Dette er vel et faktum du ikke vil opponere imod ?

Det har til alle tider altid været billigere at forebygge end at helbrede patienten (og her er patienten “Danske Bank” allerede syg)

Staten burde modsat Danske Bank have lanceret “New Standard” hvor budskabet/kommunikationen går på hvordan “Den Danske Stat” ikke accepterer finansiel suverænitets afgivelse fordi SIFI banker gambler på rouleten og taber – “at konsekvensen er afvikling”!!!
Danmark har igennem tiderne brystet sig af at være foregangs land
Staten bør være “First Mover” her og få gjort op med banker som “Danske Bank” også selv om det måtte koste på AAA+ ratingen! (værdiløs risiko vurdering)

Da Danske Bank havde det ene ben i graven i 2008 kunne konsekvensen
lige så godt have været at hele middelklassen inkl dig og mig -;) var blevet udraderet ! (ha lige det in mente) da staten pantsatte nationen – hermed sagt at vi lige så godt kunne have haft en arbejdsløshed på 25-50% og alle borgernes aktiver var borte!!!
Fordi Straarup havde fået storhedsvanvid!

Jeg mener at vi aldrig bør lade det komme dertil som feks. i Spanien
Hvor det respektive statshusholdningsbudget (statsfinanserne) er ok men statskassen er simpelthen ikke stor nok til at rede banksektoren.
Konsekvensen er et hvert samfunds maridt

Basel III kravene er et stykke hen ad vejen de rigtige skridt.

Danske Bank er en bank ude af kontrol! Banken opererer ikke på samme vilkår som virksomheder i resten af forretningsverdenen
(re-klassificering hokus pokus ville aldrig været givet in blanco
til andre sektorer i erhvervslivet) — ALDRIG !!!

Eivind Kolding har siddet i bestyrrelsen i Danske Bank siden 2001
og nikket ja til alle Staarups dispositioner så
Danske Banks – New Standard er bare “gammel vin på nye flasker” og
ledelsesmæssigt har banken ikke flyttet sig en dyt! og vil i fremtiden udgøre en lige så stor systemisk risiko pga. inkompetente
menesker i ledelsen.

Jeg er sådan set ligeglad med om banken har givet overskud
i 2008,2009,2010,2011,2012 og fremadrettet!

Og om aktionærerne har blødt 30 Mia. kr. ændrer ikke en meter ved
Bankens fallit i 2008

Konklusionen er at finanssektorens risiko appetit er repetetiv og
at der må re-tænkes i nye baner nationalt,EU og globalt således
at vi får afmonteret SIFI risikoerne.

Banken er/skal klassificeres som en risiko bank og have status som
bank udset til stats kontrolleret afvikling!