#193096
Anonym

Jeg må bare igen understrege, at det er ukonstruktivt at blive ved med at svæve i den vildfarelse, at man kan nationalisere et udlån på 3,5 billioner kroner uden at det har dramtiske konsekvenser for danmarks AAA-rating og dermed statsobligationsrenten og realkreditrenten.

Hvis man nu hypotetisk set nedskrev egenkapitalen + hybridkapitalen + den ansvarlige lånekapital til 0 kr (og det stopper jo juridisk set ikke her – man ville fortsætte med SDO-obligationerne) så ville dette fryse hele interbankmarkedet til.

Sydbank, Jyske Bank og Nykredit ville ikke kunne låne så meget som en krone, så dem skulle du i givet fald også nationalisere.

Det er et problem, når banker bliver så store at balancerne er dobbelt så store som landets samlede bruttonationalprodukt. Løsningen er bare ikke nationalisering. Løsningen er stram kontrol og særlige hårde bufferkrav til de SIFI-institutter, som er for store til at fejle.

Men jeg synes du skal læse Det Systemiske Risikoråds rapport når den kommer til februar. Så bliver du formentlig meget klogere. Jeg tror de uafhængige professorer, som sidder med i rådet, vil give mig ret i, at tanken om at erklære et SIFI-institut konkurs er helt ude i skoven.

Nok er jeg rasende over Danske Banks irske eventyr og den måde de (gennem talrige prisforhøjelser) løber fra hovedintentionen i de aftaler man som kunde indgår.

Men alligevel er vi nødt til at se på hvad der er fup og hvad der er fakta:

Fakta er, at:
1. Danske Bank gav overskud i 2008.
2. Danske Bank gav overskid i 2009.
3. Danske Bank gav overskud i 2010.
4. Danske Bank gav overskud i 2011.
5. Danske Bank giver overskud i 2012.
6. Aktionærerne har siden finanskrisens start bidraget med ekstra kapital for 30 mia. til at styrke bankens stødpude.
7. Banken har i dag en relativt høj kernekapitalprocent der opfylder de langt hårdere Basel 3 krav som ventes at være fuldt implementeret i 2019.

Det man mangler nu er at få ro på. Nu må banken vise hvad “New Standards” reelt går ud på og hvad man vil tilbyde kunderne.

De der (som jeg) er utilfredse med banken må skifte bank og de der får et godt tilbud eller ikke gider skifte, må blive.

Løsningen er ikke smarte marketingkampagner. Løsningen er det lange seje træk, hvor banken viser, at den er god til at drive bank.