#114428
Nultopskat

Hej begge

Topskat er en underlig størrelse, som kun har et politisk formål: At få lavtlønnede til at tro at de ”rige” bliver flået i skat. Havde det været et andet forum ville jeg nok diskutere det politiske, men her nøjes med hvad du selv kan gøre:
Det vigtige med topskat er at afgøre, om det er et irritationsmoment eller penge af betydning. Kunne du f. eks undgå topskatten ved en uges ferie for egen regning, eller maksimalt tilladt indbetaling på ratepension.

Desværre GODE RÅD, underskud på boligudlejning går desværre ikke, medmindre du anvender virksomhedsordningen. Så snakker vi ikke en bolig, men en eller flere boligblokke.

Derimod kan du overveje:

Erhvervsejendomme, hvis du har erfaring, ellers
10 mands projekter. Enten ejendomme eller vindmøller, forskellen er at ejendomme må afskrives med 4 % årligt og vindmøller med 25 % årligt, effekten er at ejendomme giver langt bedre udbytte på sigt, og vindmøller giver penge i hånden de første par år. En vindmølle er næsten værdiløs efter 20 år, hvorimod en ejendom sandsynligvis er steget i værdi. (Ejendomme giver typisk kun penge i hånden 1. år)

Arbejdsgiver administreret ratepension, her er der sjovt nok ingen begrænsning på indbetaling.

Kunne du evt. blive selvstændig, og udføre dit arbejde som konsulent, eller kan du få noget af din løn som medarbejder aktier/obligationer ?

Du kan også selv optage lån eks 1.000.000 og indbetal på ratepension, beløbet skal så fordeles over de næste 10 år med 100.000 pr. år. Her får du penge til forbrug, da du ikke nødvendigvis behøver at afdrage lånet på 10 år, banken anser pensionsopsparingen som rigelig sikkerhed.

Mht. pension så må du endelig ikke vælge et pensions selskab, vælg en bank og invester selv.
Pensions selskabet forrenter med 4-5 % og mener at det er flot. Du kan sagtens opnå det dobbelte selv ved lidt defensiv blanding af aktie og obligations portefølje.