#193090
Anonym

Er i opmærksomme på, at der på grund af PAL-skatten ikke kan flyttes pensionsopsparing til andet pengeinstitut i perioden 15. december – 22. januar 2013?