#193086
Anonym

Vbturbo, det kan vel ikke være så svært at forstå, at når noget der ligner 35% af de danske virksomheder har deres kreditter og indestående i Danske Bank og yderligere 25% har tingene i Nordea, så vil det være en sand katastrofe, hvis en af disse går ned uden at staten straks træder til med enten garantier eller overtagelse med henblik på videredrift.

Den virksomhed eller kommune / region for den sags skyld, der eksempelvis har 500 mio. kr. stående klar d. 28 november til lønudbetalingen vil i en kraksituation få 0,750 mio. kr. dækket af indskydergarantien. Resten skal udredes af konkursboet med en eller anden dividendeprocent.

Det siger sig selv, at det er fuldkommen urealistisk at lade de banker, der understøtter nogen landets største virksomheder og offentlige enheder gå ned på denn måde.

En virksomhed der rammes af et sådant krak må dreje nøglen med det samme.

Så er der tusind eller titusindvis af lønmodtagere, som ikke får løn d. 1., og som derfor misligholder betalingen af husleje og regninger. Der er leverandører og andre virksomheder, som ikke får betalinger, med det resultat, at de nu selv står i en sump af likviditetsproblemer. Og endelig så trækkes de næste banker i rækken med ned, fordi alt er filtret ind i hinanden på interbankmarkedet.

Og endelig er der pensionskasserne, som er med til at finansiere det store indlånsunderskud som Danske Bank og Nordea har. Går det rigtig galt vil pensionskasserne formentlig skulle afskrive flere hundrede mia. kr. på SDO-papirer mv. Hvor ender den regning? Ja den ender naturligvis hos skatteyderne som enten mister pengene direkte eller minster pengene indirekte ved at staten tvinges til at indskyde kapital i kasserne.

Så siger du, jammen lønmodtagergarantien dækker! Ja godmorgen! Det gør fonden i princippet, men i praksis vil der dels gå måneder før folk får deres penge. Dels vil indskydergarantien med stor sandsynlighed også krakke og staten vil alligevel ende som garant ad den vej.

At påsta at Danske Bank, Nordea, Sydbank, Jyske Bank og Nykredit ikke skulle være for store til at lade gå konkurs er så himmelråbende dumt, at det både ryster og provokerer mig, at du overhovedet kan fremføre påstanden. Basalt set har du ikke fattet, hvad det er for en konstruktion vi har at gøre med her.

Dermed overhovedet ikke sagt, at jeg synes det er i orden at Danske åger- og rentestigningsbank har ageret med hovedet under armen i hype-årene og tabt styrtende summer på det Irske eventyr. Det er heller ikke i orden at Danske Bank kræver ågerrenter for småkunderne, som er insolvente med 100.000 eller 200.000 kr. Men det har altså bare ikke noget med banksystemets grundlæggende funktionsmåde at gøre.

At man overhovedet kan tror man kan lade Danske Bank og Nordea gå konkurs på samme måde som Tønder Bank, er lige så naivt som at tro, at du kan skære leveren ud af en mand i vished om, at den øvrige krop bare kører videre. Selvfølgelig kan man ikke det! Hele organismen kollapser indenfor få minutter!