#193054
OBS

Pointen er at du vil skulle betale skat af hele udbetalingen fra ratepensionen men du vil kun kunne få fradrag for 50.000 kr./år.

Det man kan gøre, er at tegne en garanti, så dine arvinger vil fortsætte med at modtage udbetalinger i en periode efter din død (til garantien udløber).