#192944
thsv

I kan jo høre i den anden bank, om de vil finansiere tabet på den solgte lejlighed.
Det kan ihvertfald ikke betale sig at flytte et andelslån på en lejlighed, der skal sælges med det samme.
I bør nok sætte afdraget på forbrugslånet højere end jeg skitserede, så der bagefter kan blive afdraget på andelslånet.

Start med at lægge et budget, i kan jo evt. bruge Nordeas opdeling i forskellige grupper:
Leveomk.
Ferie&Fritid
Afdrag på gæld, solgt bolig
Transport
Boligudgifter
Ydelse på boliggæld.
Øvrige faste udgifter
Opsparing
osv.
Stil evt. budgettet op i regneark med poster under hver kategori.
Og brug det seneste års kontoudtog til de forskellige poster. Lidt ligesom i Luksusfælden.