#192902
Anonym

Spørgsmålet er hvordan ‘overbelånte’ boligejere defineres?

A
er der et aftalebrud, når boligejere med 6 år gammeldaws, fastforrentede (ikke afdragsfrie), 30 årige bolig lån, pludselig får en månedlig forhøjelse af deres boligomkostninger på 300 kr. i resten af lånets løbetid?

B:
Begrundelsen for forøgelsen af bidraget til realkreditudbyderne lyder at markedsværdien er faldet.
Men den netop aktuelle månedlige forøgelse er permanent for de næste 30 år. Markedsværdien forventes at stige (uanset hvilke tiltag der sker politisk) over de næste 30 år. Det er ikke rimeligt at forøgelsen begrundes med fald i markedsværdi, men ekstra bidraget fjernes ikke når markedsværdien er steget igen.