#114382
Nultopskat

Tja højrisikabelt, det er vel en afvejning af risiko.

Både CHF og Yen har lavere renter end CZK og er traditionelt brugt til Carrytrades.
Da vi ligger i slutningen af en global højkonjuktur, kan det forventes at mange “snart” vil indløse disse carrytrades, med kursstigninger i CHF og Yen til følge.

CZK kendes siden 2001, så der er ikke meget statistik, men i forbindelse med den stigende aversion mod risiko vil man forvente at CZK vil falde.