#192494
Anonym

Hej Test 🙂 nu du snakker om adævans:

Eksempel: A spiller fodbold hjemme i haven med sin kammerat B. B sender nu en bold til A som A ikke kan lade være med at give en hård returnering, – den ligger lige til højrebenet! Men bolden ryger langt udenfor haven og rammer et drivhus med orkideer. Ejeren af drivhuset forlanger erstatning for skaderne på drivhuset, og for de orkideer, som er blevet ødelagt. I relation til kausalitet og adækvans må indrømmes, at disse klart er til stede. Men drivhusejeren forlanger også erstatning for den 1. præmie, som han mener sig sikker på at ville have vundet i en orkide-konkurrence, fordi hans flotteste orkide var blandt de ødelagte orkideer.

Det kan være han har ret i, at den var flot og kunne have vundet. Men her mangler adækvans. Der er tale om en inadækvat følge – en atypisk følge, der ikke kan siges at være påregnelig ud fra den pågældende skadevoldende handling (at sparke hårdt til bolden), hvorfor adækvansbetingelsen ikke er opfyldt.

TABSOPGØRELSEN
For at noget skal kunne erstattes, må der foreligge et tab, der kan opgøres i kr. og øre. Affektionsværdier erstattes således ikke, – heller ikke andre tilsvarende “værdier” knyttet til følelser, ærgrelser, kærlighed, sympati osv. Endvidere har skadelidte pligt til efter bedste evne at begrænse sit tab.

I mit tilfælde har jeg lidt økonomisk tab for min investering depositum, med der er rigtig der burde ikke være adævans nok til at erstatte min evtuelle gevint.