#192352
Anonym

Hvad med at sælge motorcyklen for at rette op på jeres tekniske insolvens?

Som sagt, hvis rådighedsbeløbet kun lige opfylder kravene og I samtidig er teknisk insolvente, så er jeres mulighed for at skifte bank eller få en bedre rente i den nuværende bank bare ikke særlig god uanset hvad den (i øvrigt uanvendelige) regnemaskine siger.

Tingenes tilstand i banksektoren er i øjeblikket, at sikkerhed / tabsrisiko vægter højere end det fremtidige afkastpotentiale i kunderelationen. Såden er det i en lavkonjunktur.

For at skitsere problemstillingen på en anden måde, så kan man sige, at bankerne har masser af penge at låne ud (indlånsoverskud) men der er knaphed på egenkapital til sikkerhedsstillelse (kapitaldækning). Derfor økonomiserer bankerne med den knappe ressource ved kun at låne ud til de relativt sikre kunder, som altså ikke indbefatter teknisk insolvente.

At der så tages ågerrenter, som slet ikke står i et rimeligt forhold med den merrisiko bankerne løber på de teknisk insolvente, det er en helt anden sag. Det er urimeligt, men det er desværre tingenes tilstand.

Så anbefalingen herfra må være:

1. Sælg først og fremmest motorcyklen og betal boliglånet og billånet så langt ned som muligt.

2. Undersøg om ikke Nordea (som du ikke kan skifte bort fra i øjeblikket) kan overtales til at lægge resten af det dyre boliglån + billån om til et Nordea Prioritet Boligkøb lån til 6,75% i rente. Med det nuværende forretningsomfang må i da være Fordel+ kunder eller kan i hvert fald med få ændringer blive det.

THSV – ved du om Nordea Prioritet Boligkøb kun er noget kunderne kan få når de står overfor at skulle købe bolig eller om man også kan lægge om til det hen ad vejen?