#192068
test

Indtjening har ikke nogen entydig definitiv så vidt jeg huker men mage bruger indtjening for resultatet af driften før renter og afskivning men efter løn, så ind til det er afklaret bør man nok undlade at konkludere ret meget om selve projektet ud over at det nok er jeres andel af risikoen banken har et problem med