#192028
thsv

Læs på nettet om forældrekøbsordningen!
Det er ca. det samme, blot med modsat fortegn.
Bemærk at lejeindtægten er skattepligtig indkomst hos udlejer.
Om reglerne for boligsikring er så meget bedre for pensionister kan jeg ikke helt gennemskue, og jeg er ihvertfald ikke i stand til at sætte et regnestykke op for dig, hvor alt er medregnet.
Men at spekulere i at modtage boligsikring er simpelthen så typisk danskt, istedet for at støtte jeres mor og få hende flyttet til en bolig, der er mere velegnet for ældre.