#191974
Anonym

Hvis den forventede ejertid kun er 3 år bør du – henset til sagsomkostningerne – alvorligt overveje om ikke du skal leje 3 år mere? Priserne vil næppe stige de kommende år!