#191798
Anonym

Det indlæg er så fyldt med stavefejl og syntaksfejl at jeg har meget svært ved at forstå hvad denne ordblinde debattør mener!

Jeg gætter på at Test mener noget i retning af, at når han låner 800.000 kr. over 10, 20 eller 30 år, så udsteder Danske Bank SDO-obligationer over samme periode, hvorved banken kender gevinsten på forhånd og ikke løber nogen renterisiko.

Men intet kunne være mere forkert.

Modsat SDRO-obligationer (realkreditobligationer) så er der ingen sammenhæng mellem udlånssiden og fundingsiden.

Bankerne funder sig med relativ kort horisont og låner ud med lang horisont. Dette mismatch giver banken en reel tabsrisiko og i den aktuelle situation, hvor fundingomkostningerne pludselig blev ændret markant – et reelt og meget betydeligt tab!