#191684
thsv

Herved bliver den årlige renteudgift på 100.000 kr faktisk noget mindre end 6.700 kr.
Kan desværre ikke linke ordentligt til mit oprindelige indlæg.

Min pointe var jo blot, at, man med æøbende betalinger kommer til at betale mindre end 6.700 kr for en gæld på 100.000 kr ved en rentesats på 6,7%.

Til HJL:

Hvis man betaler præcist renten, så er ydelsen 1.675 kr hvert kvartal i det ene tilfælde og 6.700 kr en gang årligt i det andet, så betalingen er stadigvæk den samme.

Men ved månedlige betalinger, vil en årlig rentetilskrivning give ligt lavere rente, men det var blot ikke min pointe.
Pointen var, at man betaler under 6.700 kr det første år i renter på en gæld, der forrentes med 6,7%, når der løbende afdrages på gælden.