#190908
Anonym

Angående spørgsmålet, hvorvidt det er muligt blot at nedbringe hele restgælden står der følgende i lånedokumentet:

Ekstraordinære afdrag:
“Låntager kna betale ekstraordinære afdrag på lånet. Banken vil normalt kræve 2 bankdages varsel. Kursværdien af ardraget beregnes efter samme principper som ved førtidsindfrielse.

Ved betaling af ekstraordinære afdrag vil lånets restløbetid blive forkortet, med mindre det aftales, at de ordinære ydelser i stedet bliver nedsat. et ekstraordinært afdrag kan ikke udbetales på et senere tidspunkt.

Kursværdi af ekstraordinært afdrag:
Kursværdien af det ekstraordinære afdrag beregnes som:
Det nominelle afdrag/indfrielseskursen x 100
Hvor indfrielseskursen beregnes efter samme principper som ved førtidsindfrielses.”