#190518
Anonym

Den eneste måde er vel at få en garanti for gælden. Er du i familie med nogle velhavende som vil kautionere for dig og din gæld, bør det være muligt at få mindre rente. Det er selvfølgelig farligt at trække venner og familie ind i dine lån, hvis du på trods af den gode vilje ikke kan overholde dine forpligtelser.