#190286
Anonym

Jeg vil gerne takker jer for jeres svar.

Min beslutning:
Eftersom man kun skal betale ind til efterlønsordningen i 30 år fra 30 år til 65 år så er der 5 år hvor man kan sætte indbetalingen på pause. Jeg vælger at sætte min indbetaling på pause fra 30 til 35. Om 5 år har jeg forhåbelig bedre overblik over fremtiden (da jeg er kommet 5 år tættere på. De penge som jeg så ikke betaler ind vil jeg så plasere i frie midler.

JaXa:
Ang. gode og dårlige år i ens alderdom har du et link til en undersøgelse? Når jeg ser rundt i min famillie så har de haft “gode” op til ca 90 år hvorefter de har haft nogle “dårlige” år. De dårlige år vare fra 2 til 10 år. Men om disse omstændigheder også gælder for resten af verden og fremtiden ved jeg ikke.

Fremtid og aldring:
Ray Kurzweil (som har forsøgt at forudsige fremtiden de sidste 20 år og har en 90 % trafsikkerhed) mener at vi om 10-15 år kan stoppe de fleste dødårsager pga vi bliver så gode til bioteknik at vi kan omprogrammere vores egen krop samt at vi til den tid også for hjælp at nanobots.
Aubrey de Grey, som er Chief Science Officer på Sens foundation, mener at vi har gode muligheder for at stoppe aldring inden for 25 år. Og aldring og følgvirkningerne deraf dræber ca 90 % af folk i den vestlige verden.
Jeg ved ikke om det er rigtigt. Men jeg planlægger efter det (eg hele min pensionsopsparing gå til en livslang pansion og ikke rate). Just in case