#190230
thsv

I følge det jeg ved, er din pensionsalder pt. 69 år og efterlønsalder 66 år.
Og pensionsalderen kan let blive hævet, hvis middellevetiden forøges yderligere.
Husk også at de store årgange fra 60,’erne vil skulle på pension og efterlån fra ca. 2025 og de næste 10 år. Og de årgange, der kommer til arbejdsmarkedet er noget mindre, så arbejdsstyrken vil falde yderligere.