#190142
Anonym

HJL

Din beregning må stå for din egen regning.

Jeg er ikke til fals for de fastforrentede RK og lån under de nuværende økonomiske omstændigheder – F3 og F5 har jeg aldrig skænket en tanke.

F1 afdragsfri eller prioritet 3/mdr og en opbygning af frie likvider og nul lån i banken
er i min optik det mest favorable for tiden.

altså nul

billån
boliglån
etc…

Nu jeg har ingen lån i en bank , grundet de effekter/gevinster afdragsfriheden giver.

Hvorfor tror RKD/DB er så forhippede på at få kunderne over i de dyrer lån ? lån nogle dyre penge i banken er mottoet vel. Godt tænkt da fastrentelånerne har et lavere rådighedsbeløb eller betal nogle flere omkostninger i form af bidragssatser , bla,bla,bla.

Har du i øvrigt overvejet alle de afledte effekter ved at have noget rå likviditet stående på kontoen eller i hurtigt realiserbare aktiver ? set bort fra friværdi
I alle andre sammenhænge har du råstyrke når der skal forhandles økonomi!.

dvs.
skift bank når det passer dig! alle vil jo gerne have den solvente kunde i porteføljen

forhandle rente og priser , på bank produkterne , dit udgangspunkt sætter jo ligesom en
anden dagsorden til forhandlingerne : ergo produktsælgeren lytter ellers er du jo videre

Faktisk en stor overset besparelse/gevinst du opnår holdt op imod den døde kapital du har bundet i din bolig som bankerne efter min opfattelse ikke vægter højest når du solvens vurderes altså så længe du ligger i 0-80% & nul boliglån

I mit tilfælde kan jeg jo så vurdere eks.vis hvilket interval jeg vil ligge i, da det
lige pludselig er en omkostningsfaktor jeg vil vægte.

Så længe man ikke skal tvangsrealisere et boligsalg er inflationen jo din ven , din joker er så konjunkturene den dag du realiserer salget af din bolig

men igen i alt hvad du foretager dig!

1) Hvor du er mest følsom/udsat set ifht. prisstigninger , gebyrer, omkostninger og
renter (således man undgår det mest åbenlyse og indlåsning)
2) Hvordan strukturer du bedst din exit hvis pkt.1 tager overhånd

Det er min “10 cents opinion” well ovenstående er så en temperament/smagssag