#190120
Anonym

Hvad skal afdrages først; boliglån eller realkreditlån?

HJL set bort fra “her og nu” kroner , ører
Så skulle spørgsmålet vel egentligt mere gå på

1) Hvor du er mest følsom/udsat set ifht. prisstigninger , gebyrer, omkostninger og
renter (således man undgår det mest åbenlyse)
2) Hvordan strukturer du best din exit hvis pkt.1 tager overhånd
3) Hvilket segment er det lettest og billigst og træde ud ad
4) Transperansen ifht. produkt(erne) altså hvor det lettest gennemskue kompleksiteten
ergo hvad er risikoen for et økonmisk tab når du har overset/eller lavet en fodfejl
fordi produktet uigennemskueligt.
5) Troværdighed!

sorry , ved godt at det ikke er det svar du efterlyser , men