Forside Fora Privatøkonomi Det store Flex-cirkus Det store Flex-cirkus

#190030
Anonym

I det gamle system forbliver bidraget ganske rigtigt på den prissats, der er fastsat for den belåningsgrad lånet var født med.

Efter det nye system, sådan som jeg forstår Realkredit Danmark, så fastsættes bidraget nu dynamisk ud fra den årlige kreditvurdering, dvs. at bidraget falder automatisk i takt med at belåningsgraden ændres.

Hvis dette ikke var tilfældet, ville der for mig at se ikke være meget pointe i at foretage de årlige vurderinger i relation til bidragsfastsættelsen. Så ville vurderingen alene være relevant i forhold til opgørelsen af de risikovægtede poster.

Men uanset hvad der gælder, så tror jeg alle vi kan være enige om, at Realkreditinstitutterne ikke lige frem kommunikerer klart til kunderne om hvad reglerne er i det nye system.

Hvorfor har man ikke skerevet et metodenotat, sådan som man gør så mange andre steder?