#189816
thsv

En mere korrekt udregning, der tager højde for det højere afdrag og lavere nettoydelse på 3% lånet giver break-even på 9 år, og samlet over over alle 30 år er 3% lånet ca. 23.000 kr billigere omregnet til nutidsværdi og med 2,5% inflation om året.
I rå kroner er nettoydelsen hele 37.000 kr dyrere over de 30 år for 3½% lånet.