Forside Fora Privatøkonomi DANSKE BANK HAR DEN SUVERÆNT BEDSTE MOBILBANK DANSKE BANK HAR DEN SUVERÆNT BEDSTE MOBILBANK

#189784
Anonym

Det vi må konstatere som eksterne observatører, og vi har jo af gode grunde ikke adgang til Danske Banks interne fortrolige dokumenter, det er, at der er en bunke tilfælde med nogenlunde følgende opskrift – tager udgangspunkt i et eksmepl for at illustere.

Hus købt i 2011 til 2.500.000

Realkredit Danmark accepterer at markedsprisen er 2.500.000 kr. og giver, som Realkreditloven giver mulighed for, et lån på 2.000.000.

1 år senere viser Realkreditrådets statistik for det pågældende postnummer, at boligpriserne i området er faldet 5%, hvorfor boligen nu – hvis den er købt til fair value – koster 2.375.000 kr.

Men boligkøberen modtager nu en vurdering af boligen fra Realkredit Danmark, som viser at boligen nu har en markedsværdi på 2.100.000 kr., svarende til et prisfald på 16%

Hvordan hænger det nu sammen?

Ja sandheden er jo, at hvis dette er udbredt, så anvender RD to slags vurderinger:

a) Markedspris (= handelspris) i købssituationen

b) Finanstilsynets pris (som er likvidationsværdien ved hurtig handel 3-6 måender)

Er kunden oplyst om dette? Nej!

Jeg har simpelthen hørt om så mange sager at jeg er overbevist om det hænger sådan sammen. Og Kontant viste jo en række cases med nogenlunde samme problemstilling, altså med vurderinger der lå meget lavt i forhold til de faktiske handelspriser i lokalområdet.

Det indikerer, at RD ved beregningen af bidragssatsen ikke lægger markedsværdien til grund men derimod Finanstilsynets likvidationsværdi.

Så som kunde føler jeg mig ærlig talt bondefanget omkring:

1. Automatisk renteglidning / konvergens mod standvilkår ved mange på hinanden følgende individuelle rentestigninger, som gradvist overruler den ellers attraktiv rente-spænds-indplacering på boliglånet, som var forhandlet hjem i købssituationen.
2. Vi blev ikke informeret at der var en ny metode til bidragsfastsættelse i støbeskeen, selv om Danske Bank formentlig var langt med planerne om kursskæring, tillæg for afdragsfrihed, tillæg for variabelt forrentet realkreditlån og generelle bidragsstigninger.
3. Vi blev ikke informeret om hvordan ejendomsværdien fastsættes og hvilken betydning det fremadrettet ville have.
4. Vi blev ikke informeret om at EU var på vej med nye kapitaldækningsregler som måtte påregnes at føre til et generelt renteløft.
5. vi blev ikke informeret om, at F5-lånet hvad kursfølsomheden / varigheden var på et F5 lån på trods af vi faktisk spurgte om det. Bankrådgiveren vidste det ikke, men oplyste at renterisikoen på et lån med relativ kort løbetid var lav.
6. Banksælgeren forsøgte med vold og magt at få os til at skrive under på garantistillelse inden renten var forhandlet på plads. Men den banksælgerfælde havde vi dog heldigvis hørt fra anden side.

Så alt i alt er jeg umådelig utilfreds med Danske Bank!

Jeg kan virkelig ikke se hvordan den salgstale vi blev udsat for kan kaldes god bankrådgivning.